Uwaga, ograniczenia w przemieszczaniu świń na terenie powiatu sochaczewskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że 22 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L49 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z w/w decyzją:

  • do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) należy: gmina Brochów w powiecie sochaczewskim
  • do obszaru ochronnego (strefa żółta) należą: gminy Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin oraz wchodzą: gminy Nowa Sucha i Rybno w powiecie sochaczewskim

Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2267&from=P

Link do mapy na stronie GIW: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Na tych terenach obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Informacje o ograniczeniach w przemieszczaniu zwierząt, mogą Państwo znaleźć w załącznikach:

 

Uwaga, ograniczenia w przemieszczaniu świń na terenie powiatu sochaczewskiego
Przewiń na górę