Zarządzenie nr 7 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego
Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju W si z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz. U. Nr 27, poz. 182) oraz § 10 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zarządza się, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego w 2018 r. w dniach: 16 marca, 8 czerwca, 21 września, 3 grudnia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano:
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Beata Anna Tomanek

Zarządzenie nr 7 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 stycznia 2018 r.
Przewiń na górę