Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego
Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego /Dz. U. Nr 27, poz. 182/ zarządza się, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego w 2021 r. w dniach: 16 marca, 8 czerwca, 21 września, 1 grudnia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano:
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Paweł Jakubczak

Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2021 r.
Przewiń na górę