Zarządzenie nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego
Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz. U. Nr 27, poz. 182) oraz § 10 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zarządza się, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego w 2019 r. w dniach: 15 marca, 7 czerwca, 20 września, 2 grudnia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano:
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Paweł Jakubczak

Zarządzenie nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8 stycznia 2019 r.
Przewiń na górę