Uwaga, ograniczenia w przemieszczaniu świń na części powiatu sochaczewskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L324 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich:

Zgodnie z w/w decyzją:

  • do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) wchodzą: gmina Brochów w powiecie sochaczewskim
  • do obszaru ochronnego (strefa żółta) wchodzą: gminy Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim

Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2267&from=P

Informacje o ograniczeniach w przemieszczaniu zwierząt, mogą Państwo znaleźć w załącznikach:

 

Uwaga, ograniczenia w przemieszczaniu świń na części powiatu sochaczewskiego
Przewiń na górę