Uwaga, zbliża się termin składania spisów zwierząt za 2017!

Uwaga!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, że:

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

 

Uwaga, zbliża się termin składania spisów zwierząt za 2017!
Przewiń na górę